Het Vlaams Aardewerk van Gilbert J. Monteyne

Pas in deze tijd herstelt het Vlaams Aardewerk zich van de geleden schade, de retro trends en de zucht naar antiek maken de productie opnieuw mogelijk. Het aardewerk herinnert dan ook aan verloren waarden. De mens in rechtstreekste relatie met zijn arbeid. Als belangrijke getuige van het Vlaams verleden is zij nu een belangrijke decoratief element dat inspeelt op het oordeel van de getalenteerde kunstliefhebber. Zij is de uiting van een Vlaamse ziel die in geen enkele binnenhuisarchitectuur mag ontbreken.

Het werk van Gilbert J. Monteyne sluit aan op het rijke verleden van werkplaatsen als Caessens, Laigniel, Maes, Scheerders, Willemyns, Bourgoignie uit Bredene,… Hij leerde het beroep van kindsbeen af, zijn vader Boudewijn was reeds in 1929 bij Willemyns tewerkgesteld. Gilbert J. Monteyne moest in 1953 als 14-jarige aan de slag in de werkplaats van z’n vader. Zijn werk is zuiver ambachtelijk en handgemaakt naar het aloude procedé. Het resultaat is uniek. Hij tekent zijn stukken met de initialen G.J.M. Zo hebben ze niet alleen een decoratieve waarde, maar ze zijn tevens een waardevol verzamelobject. Dankzij het hoogwaardig Vlaams aardewerk van Gilbert J. Monteyne blijft het Torhouts en het Poterie Flamande aardewerk tijdloos voortleven.

Gilbert J. Monteyne benadert het Vlaamse erfgoed met de oorspronkelijke blik van het zuiver, ambachtelijke handwerk dat hij van kindsbeen af kent. Gilbert J. Monteyne creërt het vergeten piece unique, zoals het vroeg 19de eeuwse vuurkorfje of een vaas met het uitzonderlijk pauwmotief. Of hij vervaardigt een bescheiden serie waarvan elk exemplaar zijn individueel karakter ontplooit. Er is het figuratieve handwerk en de persoonlijke techniek van de ambachtsman. Er is de objectief oncontroleerbare kleurdeling van meerkleurig en versierd aardewerk. Zoveel factoren omringen de identiteit van de maker; het mengen van de klei, de toepassing van metaaloxides, de keuzes van het procedé en het bakken. Het resultaat is enig. Gilbert J. Monteyne is in deze Vlaamse geest herkenbaar, zijn geest wortelt in de Vlaamse overlevering. Gilbert J. Monteyne tekent dan ook z’n stukken, weliswaar in tegenstelling tot de anonieme volkskunst maar bijvoorbeeld toch onmiddellijk inhakend op de Torhoutse traditie. De initialen G.J.M. duiden immers op de kwaliteit van een kunstenaar die oprechtheid met duurzaamheid weet te verbinden.

Lees ook de andere artikels
Het Aardewerk uit andere Vlaamse centra: de Poterie Flamande
Lees meer