Het Aardewerk uit andere Vlaamse centra: de Poterie Flamande

Naast het Torhouts aardewerk waren in Vlaanderen - meestal in navolging – nog andere pottenbakkerijen actief. Te Kortrijk: Laignail, Noséda, Caesens, de Société Belge, Sandra. De Brugse pottenbakkerijen: Den Uil, Paresys, Van Humskerke, Vande Voorde, Willemyns. Het Bredens, Maes Gent en te Sint-Niklaas Scheerderds-Van Kerckhove. De productie wordt gemeenschappelijk gerangschikt onder de noemer “Poterie Flamande”.

Halfweg de jaren tachtig werd door dhr. Werner Debaere, medeauteur van het boek “Volksaardewerk in Vlaanderen” ontdekt dat er in Bredene ook Vlaams Aardewerk werd gemaakt. Hijzelf bevat een kleine verzameling welke ook werd afgebeeld in zijn boek. De volgende twee decennia werden na veel opzoekingswerk door het auteurs duo Marc Logghe en Roger Verhelle meerdere kunstboeken gepubliceerd over de verschillende aardewerkfabrieken in Vlaanderen. In 2004 startten zij een grondig onderzoek met als resultaat een nieuw kunstboek, “het Bredens Aardewerk” welke in de zomer 2005 verscheen. Samen met de publicatie van het boek was er een tentoonstelling in het museum voor Vlaams Aardewerk in Torhout en werd menig verzamelaar en kunstliefhebber blij verrast een dergelijk groot assortiment in kleuren en modellen te ontdekken. Men kwam voor het eerste ook te ontdekken dat het Bredens Aardewerk door de bekende centra als Torhout, Kortrijk, Brugge en Sinkt Niklaas werk gekopieerd.

De productieperiode in Bredene gaat over 50 jaar en dit van 1859 tot 1909. Begin 1900 was dan ook de startperiode en hoogbloei in Torhout en andere productiecentra. Het kenmerkende van Bredens Aardewerk is de graffitostijl. Opvallend zijn de vaak naïeve voorstellingen van vogel, vlinder, varken, olifant, zon en maan. Ook exclusief is het gebruik van zalmrode en soms paarse kleuren, wat wijst op een grondige kennis van andere kleuroxides zoals bijvoorbeeld selenium en chroomoxides. Wat het algemeen Vlaams Aardewerk met elkaar gemeen heeft is het gebruik van loodmenie als glazuurmiddel. Reeds vele jaren zijn grote chemische fabrieken opzoekingen bezig naar een alternatief voor het zo giftig product, maar tot hiertoe zonder resultaat.

Lees ook de andere artikels
Het Vlaams Aardewerk van Gilbert J. Monteyne (G.J.M.)
Lees meer